Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

xcvbz
5439 87b9
Reposted fromcalifornia-love california-love viarawwwr rawwwr

July 06 2017

xcvbz

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viasentymentalna sentymentalna

July 04 2017

xcvbz
xcvbz
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
9575 2ac7 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
9564 6855 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
wszystkie rewolucje
zaczynają się i kończą
jego ustami
— Mleko i miód (via zanikanie)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
xcvbz
Spędzamy razem wiele czasu. Jeśli ona jest nieszczęśliwa, ja jestem mniej zadowolony z życia.
To ludzkie.
— Mentalista (S02E18)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

July 01 2017

xcvbz
4071 1cb7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

June 29 2017

xcvbz
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viaeternia eternia
xcvbz
przestałem marzyć 
jak człowiek nie marzy, umiera
— skazany na bluesa
xcvbz
1386 8b18 500
xcvbz
Rozpaczliwie zależało jej na tym, by zmienić coś w swym życiu, jednocześnie zaś była wybredna - także na swój sposób, piękna - ale mimo to brakowało jej widocznie atutów , by stać się kimś, kto sprostałby jej wyobrażeniom na temat własnej osoby.
— Charles Bukowski
xcvbz
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
xcvbz
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
xcvbz
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaselsey selsey

June 28 2017

xcvbz
"Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata."
— Jonathan Carroll

June 27 2017

xcvbz
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała

June 26 2017

xcvbz
6589 185e
xcvbz
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
Reposted frompyysia pyysia viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl