Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

xcvbz
Jednak pod tym wszystkim była cisza, pustka, wiatr. A jeszcze niżej - drapiące, piekące przekonanie, że to właściwe życie jest gdzie indziej, że je przegapiłam, że zostało daleko za mną, na skrzyżowaniu, na którym źle skręciłam.
— Żulczyk, Instytut
xcvbz
Reposted frombluuu bluuu

July 12 2019

xcvbz
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. Zamykasz się wtedy pod powieką, smarujesz maścią czarownic (tą, po której śnią się świnki) i dotykasz językiem czubka nosa dokładnie tak, jak on to robił. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— s@motność w sieci
Reposted byavooidkwasmilosz

June 06 2019

xcvbz
1605 3fc3
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13

June 02 2019

xcvbz
xcvbz
xcvbz
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne
— — Adam Zagajewski
Reposted bySkydelannotyourstrawberrypozakontrolaiammistakeottakselseyfounyaakosunloverscannellleforeverremembermesokoniezdaragraywallschulz23adlerek12barszczowaMaryiczaryxwyczesanagitaraxhormezakateistrueaikkothinkmorewronekuumlautnontrivial

May 22 2019

xcvbz
4153 7560
Reposted fromrol rol viapodprzykrywka podprzykrywka

May 16 2019

xcvbz
xcvbz
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch

May 13 2019

xcvbz
2043 4c79
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
xcvbz
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
xcvbz
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viarawwwr rawwwr

May 09 2019

xcvbz
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
xcvbz
8286 6ea0
xcvbz
1999 b8fe 500
xcvbz
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa vianutt nutt

May 07 2019

xcvbz
6119 885f 500
Reposted frommalice malice viasentymentalna sentymentalna

May 03 2019

xcvbz
7695 c872 500
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan
xcvbz
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl