Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

xcvbz
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
xcvbz

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die vianezavisan nezavisan
xcvbz
xcvbz
xcvbz
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko

September 19 2017

xcvbz

September 13 2017

xcvbz
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz

August 26 2017

xcvbz
8481 7945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
xcvbz
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viagdziejestola gdziejestola

August 24 2017

xcvbz
xcvbz
„Wargi mnie bolą z niepocałowania (...) zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia i dłonie, i opuszki palców bolą też." 
— U. Kozioł
xcvbz
xcvbz
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaselsey selsey
xcvbz
9841 caf1 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
xcvbz
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer

August 13 2017

xcvbz

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
xcvbz

August 12 2017

xcvbz
4256 cf70

August 11 2017

xcvbz

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl