Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

xcvbz
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
xcvbz
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viabanshe banshe
xcvbz
"Może kiedyś, po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół zdania
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
— Michał Bajor - Moja miłość największa
xcvbz
3340 7688
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 23 2017

xcvbz
1999 b8fe 500

May 16 2017

xcvbz

Walczę o oddech

Kot nie wejdzie do wody
Zachowując spokój
To niemożliwe

Jestem
W sytuacji gorszej
Niż statystyczny kot

Tkwi we mnie
Niepokój
Dookoła oceany

9127 1118 500
xcvbz
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine vianyaako nyaako

May 15 2017

xcvbz
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
xcvbz
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
xcvbz
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6526 1e41 500
Reposted fromlaluna laluna viapannakies pannakies

May 09 2017

xcvbz

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaeternia eternia

May 08 2017

xcvbz
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaselsey selsey
xcvbz
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapannakies pannakies
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viapannakies pannakies
xcvbz
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier:

May 06 2017

5239 c42e 500

uponthepages:

for the dreamers

May 05 2017

xcvbz

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl