Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

xcvbz
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
xcvbz
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
xcvbz
xcvbz
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on. 
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromzoou zoou viawpuscmnie wpuscmnie

March 31 2019

xcvbz
xcvbz
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki

March 28 2019

xcvbz
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
xcvbz
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
xcvbz

April 25 2019

xcvbz
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
xcvbz
xcvbz
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on. 
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromzoou zoou viawpuscmnie wpuscmnie

March 31 2019

xcvbz
xcvbz
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki

March 28 2019

xcvbz
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
xcvbz
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
xcvbz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl